Kamis, 29 Maret 2018

Latihan Soal Matematika Turunan Fungsi Aljabar

Latihan Soal Matematika Turunan Fungsi Aljabar

1. Jika y = (x- 1)(x+ 3). dari y' adalah ...

a. (2x)(3x2)
b. -x+ 3x+ 6x
c. 5x- 3x- 6x
d. 5x- 3x+ 6x 
e. 5x+ 3x+ 6x

=> (x- 1)(x+ 3)

x+ 3xx3 - 3
y'= 5x+ 6x - 3x- 0
= 5x- 3x+ 6x 

2. Diketahui (x) = x+ 3/ 2x + 1, 
maka f' (x) adalah ...

a. 2x+ 2x - 6 / (2x + 1)2
b. 2x+ 2x + 6 / (2x + 1)2
c. 2x- 2x - 6 / (2x + 1)2
d. 2x+ 2x - 6 / (2x - 1)2
e. 2x+ 2x + 6 / (2x - 1)2

 => f'(x) = U' . V -  U . V'/ V2

= 2 x (2x + 1) - (x+ 3) 2/ (2x + 1)
= 4x+ 2x -2x- 6/ (2x + 1)2
2x+ 2x - 6/ (2x + 1)


3. Apabila f(x) = x² - (1/x) + 1, maka f'(x) = . . . .
a. x - x²     
b. x + x²     
c. 2x - x-2 + 1     
d. 2x - x2 - 1     
e. 2x + x-2 

=> f(x)  = x2 - (1/x) + 1
        = x2 - x-1 + 1
f'(x) = 2x -(-1)x-1-1
        = 2x + x-2

4. Turunan dari y = (1 - x)² (2x + 3) adalah. . . . .
a. (1 - x)(3x + 2)
b. (x - 1)(3x + 2)
c. 2(1 + x)(3x + 2)
d. 2(x - 1)(3x + 2)
e. 2(1 - x)(3x + 2)

=> y = (1 - x)² (2x + 3) 
Misalkan: 
U = (1 - x)² maka U' = 2(1 - x).(-1) = -2(1 - x)
V = 2x + 3  maka V' = 2
y = U . V
y' = U'.V + U.V'
    = -2(1 - x).(2x + 3) + (1 - x)².2
    = -2(1 - x) [(2x + 3) - (1 - x)
    = 2(x - 1)(3x + 2)

5. Diketahui f(x) = 3x² - 5x + 2 dan g(x) = x² + 3x - 3. Jika h(x) = f(x) - 2g(x), maka h'(x)=...
a. 4x - 8     
b. 4x - 2     
c. 10x - 11     
d. 2x - 11     
e. 2x + 1

=> h(x) = f(x) - 2g(x)
        = 3x² - 5x + 2 - 2(x² + 3x - 3)
        = 3x² - 5x + 2 - 2x² - 6x + 6
        = x² - 11x + 8
h'(x) = 2x - 11

6. Cooming Soon!

Info : / (per), . (kali)


EmoticonEmoticon